Institutul de Geologie
şi Seismologie al AŞM

Buletinul IGS

Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Colegiul de Redacţie:

 • V. G. Alcaz, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice - redactor-şef,
 • O. P. Bogdevici, doctor  în ştiinţe geologico-mineralogice,
 • V. G. Secrieru, doctor în ştiinţe fizico-matematice,
 • A. V. Kendzera, doctor în ştiinţe fizico-matematice,
 • V. Codrea, Prof., dr. în geologie,
 • Gh. Mărmureanu, prof., dr. în geofizică,
 • O. N. Melniciuc, doctor habilitat în geografie,
 • Gh. N. Sîrodoev, doctor în ştiinţe geologice şi mineralogice,
 • E. S. Isicico, colaborator ştiinţific,
 • V. N. Ghinsari, doctor în ştiinţe fizico-matematice.

 Toate articolele ştiinţifice sunt recenzate. Buletinul este dedicat cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul ştiinţelor terestre.

Redactor tehnic: O.P. Cadocinicov.

Reguli pentru autori.

Versiunea electronică a lucrării poate fi transmise pe  e-mail redacţiei: seym2000@mail.ru, buletin@igs.asm.md

Autorii trebuie să prezinte două recenzii, recenzenţii nu pot fi din aceiaşi instituţie.

Forma recenziei.

 1. 2005 Nr.1
 2. 2006 Nr.1
 3. 2006 Nr.2
 4. 2007 Nr.1
 5. 2007 Nr.2
 6. 2008 Nr.1
 7. 2008 Nr.2
 8. 2009 Nr.1
 9. 2009 Nr.2
 10. 2010 Nr.1
 11. 2010 Nr.2
 12. 2011 Nr.1
 13. 2011 Nr.2
 14. 2012 Nr.1
 15. 2012 Nr.2
 16. 2013 Nr.1
 17. 2013 Nr.2
 18. 2014 Nr.1
 19. 2014 Nr.2
 20. 2015 Nr.1-2 
 21. 2016 Nr. 1
 22. 2016 Nr. 2