Institutul de Geologie
şi Seismologie al AŞM

Concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante

Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM anunţă concurs pentru suplinirea  funcţiilor vacante:

Director adjunct pe probleme ştiinţifice - 1 unitate

Secretar ştiinţific – 1 unitate

Şef laborator – 3 unităţi:

 • Laborator de „Seismologie
 • Laborator de „Geologie regională
 • Laborator „Hidrogeologie

Şef Centru Monitorizare Seismică – 1 unitate

Cercetător ştiinţific coordonator – 6,0 unităţi după cum urmează:

 • 2 unităţi Laborator de „ Seismologie
 • 2 unităţi  Laborator de „Geologie regională”
 • 1 unitate Laborator “Hidrogeologie”
 • 1 unitate „Centrul Monitorizare Seismică”

Cercetător ştiinţific superior – 1 unitate

 • 1 unităte Laborator „Seismologie

Cercetător ştiinţific – 9,0 unităţi după cum urmează:

 • 4,5 unităţi Laborator de „Seismologie
 • 1 unitate Centrul de Monitorizare Seismică
 • 1 unitate Laborator de „Geologie regională
 • 2,0 unităţi Laborator de “Hidrogeologie”
 • 0,5 unităţi Serviciu Relaţii Internaţionale şi Transfer Tehnologic

Candidaţii la concursul conform regulamentului pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice, în termen de 30 de zile de la anunţarea publică a concursului, începând cu data de 26 decembrie 2016 depun şi înregistrează la serviciul personal al Institutului de Geologie şi Seismologie (adresa str. Gh.Asachi, 60/3, tel. 73-90-27) cererea de înscriere, la care anexează următoarele documente:

 • fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului asigurării sociale;
 • copia carnetului de  muncă;
 • copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora;
 • copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului;
 • copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
 • lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate și brevetelor (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării, precum şi lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane şi internaţionale).

Candidaţii care activează în organizaţia respectivă din sfera ştiinţei şi inovării şi participă la concurs în mod repetat depun cererea de participare şi  înregistrează la serviciul personal numai copiile actelor ce lipsesc în dosarul personal.
Candidaţii la funcţiile ştiinţifice eligibile, în termen de cel mult 20 zile după expirarea termenului de înscriere la concurs, prezintă darea de seamă despre activitatea ştiinţifică din ultimii 4 ani în faţa colectivului subdiviziunii (centrului, secţiei, laboratorului) cu prezenţa obligatorie a 2 membri ai Comisiei de concurs şi cel puţin a 2/3 din colaboratorii ştiinţifici ai subdiviziunii. 
Subdiviziunea (centrul, secţia, laboratorul), prin vot deschis, îşi exprimă opinia pro/contra pentru ocuparea funcţiei de către persoana respectivă. La vot participă numai personalul scriptic ştiinţific al subdiviziunii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării (centrului, secţiei, laboratorului). Procesul-verbal al şedinţei subdiviziunii (centrului, secţiei, laboratorului) şi dosarele personale ale candidaţilor, în termen de cel mult 5 zile, vor fi prezentate Comisiei de concurs.

Cerinţele  pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice trebuie să corespundă  art.152, Codul Ştiinţei şi Inovării:

Articolul 152. Condiţiile ocupării funcţiilor ştiinţifice
(1) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific stagiar sînt necesare: studii superioare, aptitudini de cercetare, grad de magistru sau rezidenţiat.

(2) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific, pe lîngă întrunirea cerinţelor specificate la alin.(1), sînt necesare: vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 3 ani şi rezultate ştiinţifice publicate în reviste ştiinţifice de specialitate.

(3) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific superior sînt necesare: grad ştiinţific de doctor în profilul postului şi vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 5 ani.

(4) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific coordonator sînt necesare: grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 8 ani şi lucrări de valoare publicate.

(5) Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific principal sînt necesare: grad şi/sau titlu ştiinţific de doctor habilitat în profilul postului sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar şi/sau de profesor cercetător, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 10 ani.

(6) Pentru ocuparea funcţiei de consultant ştiinţific sînt necesare: titlu de membru titular sau de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe şi/sau grad ştiinţific de doctor habilitat, titlu ştiinţific de profesor cercetător şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar, vechime în muncă de cel puţin 30 de ani, 25 din care în sfera ştiinţei şi inovării şi/sau în sfera ştiinţifico-didactică, precum şi limita de vîrsta de pensionare stabilită de legislaţia în vigoare.

(7) Cercetătorul ştiinţific invitat este angajat în organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării în funcţia indicată în invitaţie, cu respectarea prevederilor de la alin.(1)-(6), în bază de contract individual de muncă, pe durată determinată.

 •  fişa personală de evidenţă a cadrelor;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului asigurării sociale;
 • copia carnetului de  muncă;
 • copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora;
 • copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului;
 • copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
 • lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării, precum şi lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane şi internaţionale).