Institutul de Geologie
şi Seismologie al AŞM

Școala Internațională de Seismologie ”Metode moderne de prelucrare și interpretare a datelor seismice”