Institutul de Geologie şi Seismologie

Declarația privind bună guvernare IGS pentru anul 2017

 În temeiul prevederilor art. 16, alin. (1) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, NICOARA Igor, în calitate de Director Institutului de Geologie și Seismologie, declar că Institutul de Geologie și Seismologie, dispune de un sistem de management financiar și control a cărui organizare și funcționare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.