Institutul de Geologie şi Seismologie

Bine ati venit

Institutul de Geologie și Seismologie spot video

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • Studiul regimului seismic al regiunii Carpato-Balcanice, raionarea seismică a teritoriului Republicii Moldova, microraionarea seismică a teritoriului localităţilor, seismotectonica şi geodinamica;
 • Geologie regională: litologia, stratigrafia formaţiunilor geologice şi substanţelor minerale utile, atribuite lor, tectonica, neotectonica, geologia inginerească;
 • Dinamica şi regimul apelor subterane din Republica Moldova; resursele de apă şi calitatea lor, prognoze hidrologice, procese ce ţin de albie râurilor mici;
 • Studiul proceselor geochimice ale teritoriului Republicii Moldova, perfecţionarea monitoringului geochimic, prognoza cantitativă a poluării mediului ambiant, elaborarea metodelor de localizare şi reducere a poluării.

Principalele rezultate ştiinţifice:

 • Au fost efectuate cercetări geofizice şi geologice cu scopul asigurării securităţii sesmice şi exploatarea raţională a resurselor minerale, inclusiv şi a apelor subterane;
 • Au fost studiate rezultatele numerice ale ecuaţiilor undelor; studiate efectele interacţiuneii „sol-construcţie”; a fost creată metoda interprietării câmpurilor de unde în baza proprietăţilor undelor seismice; este elaborată metoda interpritării câmpurilor macroseismice;
 • Au fost studiate dependenţele numerice ale intensităţii seismice de parametrii solurilor regiunii; sunt cercetate proprietăţile compoziţiei spectrale ale vibraţiilor cutremurelor de pământ ale zonei Carpatice; A fost elaborată metodologia microraionării în condiţii specifice ale regiunii;
 • A fost perfecţionat normativul MD SNIP 2-7-82, ce reglementează construcţiile seismorezistente pe teritoriul Republicii Moldova;
 • A fost stabilită vârsta formării  depresiunii Predobrogene; a fost efectuată cartarea stratelor şi elementelor structurale ale grabenului Aluat;
 • A fost studiată calitatea apelor freatice şi subterane în limitele teritoriului Republicii Moldova şi a unui sector din or. Memfis SUA; este propusă metodologia aprecierii migraţiei poluanţilor în zona aeraţiei (ca exemplu teritoriul Republicii Moldova şi regiunei Karlsrue, Germania);
 • A fost efectuată modelarea mişcărilor apelor subterane în limitele Republicii Moldova şi a mun. Chişinău; s-a efectuat aprecierea poluării cu poluanţii organici persistenţi pe teritoriul Republicii Moldova.