Institutul de Geologie şi Seismologie

2010 nr.2

 1. Романов Л.Ф., Билык А.Н. Проблемы геологии Молдовы.
 2. Бобринская О.Г. Новые виды семейства Miliolidae из верхнебаденских отложений северо-западного Припрутья Молдовы.
 3. Ţîmbaliuc N., Maftuleac A., Lupaşcu T., Bolotin O. Posibilitatea utilizării absorbanţilor minerali şi carbonici autohtoni în procese de purificare a apelor de coloranţi sintetici.
 4. Алексеек В.Е. Гипергинез, геохимия кремния возраст минералогических профилей черноземов водоразделов.
 5. Bogdevici O., Cadocinicov O., Izmailova D., Grigoraş M. Evaluarea poluării cu PCB a solurilor de obiecte energetice.
 6. Слюсаренко В.В., Болотин О.А., Самохвалов Н.И. Исследования по очистки биотоплива при помощи адсорбентов.
 7. Melniciuc O.N., Arnaut N.A., Calmîc L.I. Determinarea normei componentelor subterane şi de suprafaţă a scurgerii anuale, având ca exemplu râurile din nordul Republicii Moldova.
 8. Буртиев Р.З. Применение кластерного анализа для сейсмического районирования Балканского региона.
 9. Sandu I. Modelul geofizic al regiunii oraşului Cahul, profilul Cahul-Taraclia.
 10. Павлов П.П. Оценка независимости факторов сейсмического риска.
 11. Буртиев Р.З., Сковитин А.И. О применении методов математической статистики в гидрологических исследованиях реки Днестр.
 12. Sandu I. Magnitudinea mb a catalogului ISC.