Institutul de Geologie şi Seismologie

Harta zonării seismice RM

A fost perfecţionat cadrul normativ existent, ce asigură construcţia seismorezistentă în Republica Moldova.  Prin Ordinul Ministrului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale RM Harta zonării seismice a teritoriului RM (ediţie 2010) a fost pusă în aplicare incepînd cu  1mai 2010.

Avantajul şi efectul economic al hărţii noi: fiind elaborată în bază de date noi şi metode moderne, mai sofisticate, harta nouă: i) reflectă mai adecuat pericolul seismic în teritoriu;  ii) comparativ  cu harta veche (elaborată în 1980), suprafaţa zonei cu nivel înalt al  pericolului seismic  (8grade MSK) este mai redusă, ceia ce va asigura  economia materialelor de construcţie.

Efectul social este determinat de  majorarea securităţii seismice  a teritoriului Republicii Moldova privind siguranţa populaţiei şi  infrastructurii  la acţiunea cutremurelor.