Institutul de Geologie şi Seismologie

Harta microzonării seismice a mun. Chişinău (fragment)