Institutul de Geologie şi Seismologie

Modelarea propagării a undelor seismice în medii neomogene

Accelograme în punctele amplasării sensorilor seismici virtuali

 

Deplasări ale suprafeţei terestre

 

Profil geologo-geofizic r.Bâc-Telecentru

A fost elaborată metodă numerică penrtu simulări teoretice 3D (3-dimensionale) a răspunsului seismic în medii geologice neomogene (multi-strate), ţinînd cont de sursa seismică, calea de răspîndire a undelor seismice şi condiţiile geologice locale. Metoda dată va  permite cercetarea detaliată a influienţei neregularităţlor mediului geologic în formarea efectului seismic la suprafaţă. De asemenea, metoda va fi aplicată in lucrări practice de zonare şi microzonare seismică.