Institutul de Geologie şi Seismologie

Indexul poluării teritoriului RM cu substanţe organice toxice (POP)

A fost efectuată inventarierea loturilor poluate cu substanţe organice toxice (identificate 1590 loturi poluate), calculat indexul de poluare.

Index de poluare=suma coeficienţilor de poluare / suprafaţă (km2)