Institutul de Geologie şi Seismologie

Harta zonării acviferului Sarmaţianului Inferior conform indicilor productivităţii stratului

Zăcămintele de apă sunt caracterizate numeric prin debitul forajelor, coeficientul de rezerve şi transmisivitatea hidraulică a rocilor.