Institutul de Geologie şi Seismologie

Harta mineralizării apelor freatice în teritoriul RM (mg/l)

Au fost estimate distribuţiile valorilor mineralizării, conţinutului clorului, sulfaţilor, natriului, seleniumului, nitraţilor, stronciului, fierului şi conductibilităţii electrice în acviferele ţării de vârstă neogenă; în baza acestor date a fost efectuată cartarea apelor subterane ale Republicii Moldova după valorile parametrilor chimici neorganici conform Standardului nou "Calitatea apei potabile", aprobat în a 2007.