Institutul de Geologie şi Seismologie

Harta perspectivelor de hidrocarburi a formaţiunilor sedimentare a grabenului Aluat (Republica Moldova)