Institutul de Geologie şi Seismologie

2012 nr. 1

 1. Степаненко Н.Я., Карданец В.Ю. Макросейсмическая основа прогноза сейсмической опасности на территории Республики Молдовы. Карпатские землетрясения 1738 и 1790 гг.
 2. Степаненко Н.Я., Симонова Н.А., Карданец В.Ю. Сравнительный анализ механизмов очагов землетрясений области Вранча, полученных двумя методами.
 3. Sandu I., Mura C., Panza G.F., Alcaz V. Parametric test for the impact of May 30, 1990 Vrancea on Cahul area.
 4. Sandu I. Cronologia evoluţiei conceptuale asupra seismelor.
 5. Neaga V., Moroz V. Rocile alcaline ultrapotasice din sudul Basarabiei.
 6. Bliuc I., Malai I. Studiul privind geneza reliefului actual al Republicii Moldova.
 7. Покатилов В.П. О палеогеографии среднего миоцена междуречья Днестр-Прут.
 8. Bliuc I., Malai I. Contribuţii la studiul recifelor (biohermelor) Badeniene şi Volâniene din bazinul r. Prut.
 9. Vasilachi A. Tendinţe moderne în evaluarea riscului seismic.
 10. Tofan E. Caracteristicile geochimice ale unor metale grele (Zn, Cu, Pb şi Ni) în solurile oraşului Chişinău.
 11. Moraru C. History and dynamic of ground water usage in the Republic of Moldova.
 12. Арнаут Н.А., Мельничук О.Н. Состояние водопотребления в Республике Молдова.
 13. Zvezdenco A., Moraru C. Particularităţile distribuţiei cantităţii totale de săruri în zona de aerare  (caz studiat, centru al R.Moldova).
 14. Spatari G., Moraru C. Estimarea mineralizării apei utilizând parametrul electroconductibilitatea.
 15. Болотин О.А., Русу М.И., Филиппов М.П. Экспресный метод определения кальцита в силикатных породах.