Institutul de Geologie şi Seismologie

Școala Internațională de Seismologie ”Metode moderne de prelucrare și interpretare a datelor seismice”