Institutul de Geologie şi Seismologie

GHINSARI Victoria

Curriculum vitae

 Numele, prenumele                    Victoria Ghinsari

1.           Data şi locul naşterii  –18.09.1945, Odesa, Ukraina

2.           Telefon  73-71-79 

4.           Pagina WEB: www.igs.asm.md

5.           Sex:   F

6.           Studii:  Institutul Politecnic de Stat din Chişinău(1968), doctorant  (1976)

7.           Titluri ştiinţifice şi onorifice       colaborator ştiinţific superior

8.           Teza de doctor 

Domeniul de cercetare: Seismologie

Specialitatea: Geofizica

Denumirea tezei: Геоструктурные закономерности вариаций сейсмического и теплового поля в Атлантическом океане

Locul îndeplinirii tezei: Institutul de Geofizica şi Geologie  AŞM

 Anul susţinerii: 1987

Locul susţinerii:  Institutul de Geofizică, Ukraina

 Rezumatul rezultatelor ştiinţifice: Activitatea de cercetare în  cadrul profilului menţionat constă in analiza  seismologiei globale şi regionale, colectarea şi prelucrarea datelor seismologice şi ingenereşti, estimarea şi prognoza  pericolului seismic şi analiza de regimului seismic, modelarea geologo-geofizică şi interpretarea  rezultatelor de analiză a caracteristicilor sectiunilor reale şi model

 9.      Publicaţii ştiinţifice (Numărul total şi lista celor mai importante articole ştiinţifice publicate)

Peste 50  publicaţii, inclusiv:

Monografii:

1.      Part “Seismicity”. International Geological-Geophysical Atlas of Atlantic Ocean. (Published in accordance with a decision of the Intergovernmental Oceanographic Comission of UNESCO), M., 1989-1990, pp. 95, 101-109, 152-153. (cu coautori).

2.       Карпатское землетрясение 30 августа 1986 (Red.resp. Друмя А.В., Шебалин Н.В.) (Capitol 1.3) – Chişinău_ Ştiinţa – 1990 – 333 p.

3.      Dezvoltări metodologice privind microzonarea seismică şi aplicarea lor pentru teritoriul oraşului Ghişinău. Monografie, Ghişinău, 2005, 117 p. (cu coautori)

4.       “International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology”, part B (Republic of Moldova), 2003, Academic Press, Amsterdam-New York-Tokyo, pp.1403-1404(cu coautori).

  Articole:

1.      В.Г. Алказ, Р.Ф. Анчаров, В.Н. Гинсарь, А.А. Роман. Результаты анализа записей землетрясения 4.03.1977 полученных на ИСС гг. Кишинев и Кагул. Сб. Карпатское землетрясение 4 марта 1977г. (Отв. ред. Друмя А.В.), –М., Наука, –1980, – с. 217-223.

2.      А.В. Друмя, В.Н. Гинсарь. Расчет максимальных возможных землетрясений Италии на основе гравиметрических данных. В сб.: “Mетоды определения сейсмической опасности”. Кишинев, Штиинца, 1984, с. 43-52.

3.      В.Г. Алказ,  Э.Я. Барашкова В.Н. Гинсарь и др. Карпатское землетрясение 30 мая 1990г. предварительные результаты сейсмологических и инженерно-сейсмологических исследований. Известия АН МССР, Сер. физ.-тех. и мат. наук, №3, 1990, с. 68-103. ISSN 0236 3097

4.      А.В. Друмя, В.Н. Гинсарь, В.И. Шумила. Вариации наклона графиков повторяемости землетрясений как характеристики сейсмического режима и типа геодинамических процессов. Изв. АН СССР, «Физика Земли», 1990, № 6, с. 5-13.

5.      V.Ginsari. Estimation of the Recurrence and Probability of Vrancea Intermediate Depth Earthquakes. .Harmonization of Seismic Hazard in Vrancea Zone. NATO Science for Peace and Security Series – C: Enviromental Security, Springer, 2008, pp. 85-99.

 
10. Experienţă managerială: colaborator ştiinţific superior – 20 ani