Institutul de Geologie şi Seismologie

BOGDEVICI Oleg

1.  Bogdevici  Oleg  Petru

2. Data de naştere: 7.05.1963

3. Calificarea de bază: Geochimia mediului; geologia inginerească; inginerie mediului; tehnologie GIS.

4. Educaţie şi calificări profesionale:

1.        1999 Comisia Superioare de Atestare din Moldova, Colaborator Ştiinţific Superior.

2.        1988 - 1992 Institutul de Cercetări şi explorări geotehnice pentru construcţii, Moscova, Rusia, doctor în ştiinţe de geologie şi mineralogie, geologie tehnică

3.        1980 - 1985 Universitatea de Stat din Odesa, Facultatea Geologie şi Geografie, Hidrogeologie şi Geologie Tehnică, inginer.

5. Alte experienţe:

·         aplicarea Spectroscopiei de Absorbţie Atomice şi Cromatografiei de Gaze pentru studierea diferitor obiecte ale mediului;

·         tehnologie GIS pentru creării bazei de date şi mapei geologice şi ecologice;

·         determinarea proprietăţilor mecanice ale rocilor;

·         consultant pe Acreditare Laboratoarelor Analitice conform ISO 17025.

6. Experienţa internaţională:

·         Consultant în proiect “Identification of POPs Residuals and Mapping of Polluted Areas” Consultancy Services CS-5, GEF Grant Nr. TF055875 “Persistent Organic Pollutants Management and Destruction Project”, 2009 – 2010.

·         Conducător proiectului “Elimination of acute risks from Obsolete Pesticide in Moldova”, component part Remediation, MilieuKontakt, the Netherlands, 2007 – 2008;

·         Conducător proiectului MRDA-CRDF foundation (Moldova USA) 2001- 2003;

·         Consultant hidrogeolog în "Prut river water management programm" of TACIS, 1999 – 2000.

7. Experienţa profesională:

Nr.

Period

Angajarea

1

Iunie 2007 - actual

Directorul adjunct al Institutului de Geologie şi Seismologie

2

Decembrie 2002 – Iunie 2007

Şef laboratorului de geochimie

3

Aprilie, 1997 – Decembrie 2002

Şef interimar laboratorului de geochimie tehnogene

4

Aprilie, 1995 - Aprilie,  1997

Colaborator ştiinţific, laboratorul de geochimie tehnogene

5

August, 1994 - Aprilie, 1995

Colaborator ştiinţific, laboratorul de geologie inginerească

6

Sept., 1990 - August, 1994

Colaborator ştiinţific inferior, laboratorul de geologie inginerească

7

August, 1985 - Sept., 1990

 Inginer, laboratorul de geologie inginerească

9. Cursuri în Universitatea de Stat din Moldova şi activităţi didactice:

·         Metode fizico-chimice de analiză

·         Geologie inginerească

·         Conducător Tezei de diplomă, Universitatea de Stat din Moldova;

10. Stagiunii de peste hotare şi premii:

1.        Third Country Training Program (TCTP) in Exploration and Evaluation of Underground Resources by REMOTE SENSING and GIS. MTA-JICA Turkey-Japan 3-27 May, 2004, Ankara

2.        Fondaţia SOROS, Granturi pentru participarea în conferinţe internaţionale de peste hotare (Germania, 1999; SUA, 2000);

3.        Premia pentru tinerii savanţi, Prezidium Academiei de Ştiinţe, 1992;

11. Cunoştinţa limbilor: Ucraineană şi Rusă – excelent, Engleza şi Română – bună.