Institutul de Geologie şi Seismologie

MOGORICI Cristina

 

                                                               Curriculum Vitae

 1. Surname:                                               Mogorici
 2. Name:                                                   Cristina
 3. Born:                                         28.01.1987
 4. Nationality:                               Republic of Moldova
 5. Contact                                                          tel./fax. +373 22 73-96-45

                 @-mail       [email protected]

 1. Languages:                 Romanian       (mother),

Russian           (perfect),

Franch            (good).

English           (good)

 1. Education:  

       - Deegree:             2004 – 2008   State University of Moldova, Deportment of Biology & Pedology, Geologist

       - Master deegree:  2008 – 2010   University of Academy of Sciences of Moldova, Deportment of Enveroments Science

8.   Employment

 

                  2008 – present, Engeneer Geologist  of IGS of ASM

9. AREA OF EXPERIENCE AND EXPERTISE

Regional geology, Neotectonics, GIS, Geomorfology & Paleontology and Stratigraphy

10. ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PARTICIPATION IN INTERNATIONAL TREYNING

                  31.03-20.04. 2008, Well services Geological Engineer, Centrul Perfecţionare Instruire – CPI – Campina Training Center, SPEG, România

                  2007, Diploma de Participare la conferinţa ştiinţifică studenţească cu genericul “Tineretul de azi – Viitorul de mâine”

                  11.06.2010 Diploma de merit al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

11. Conference:

      Sesiunea anuală de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală,   ediţia XVI, Chişinău  2009,

Conferenţa Jubiliară 70-ani Facultăţii de Geografie UST, Chişinău, 2008

      VII-th International conference of Young Researches Chişinău, 9-10 noienbrie 2009

12. PAPERS:

 • MOGORICI C., Utilizarea metodelor morfostructurale pentru analiza unui teritoriu. Scientific abstracts: International Conference of Young Researchers. Chişinău, 2009. pp. 68.
 • MOGORICI C., Utilizarea metodelor morfostructurale pentru analiza unui unui sector din partea de nord a Republicii Moldova. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Nr. 2, Chişinău, 2009. pp. 45-49.
 • MOGORICI C., Analiza morfostructurală a unui sector din partea de nord a Republicii Moldova. Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Nr. 1, Chişinău, 2010. pp. 94-102.
 • MOGORICI C., CHIRICĂ L., Analiza comparativă a schemelor stratigrafice ale Platformei Est-Europene, României, Moldovei. Conferinţa ştiinţifică studenţească „Instruirea şi cercetarea – piloni ai societăţii bazate pe cunoştinţe” pp. 104.
 • MOGORICI C., NEAGA V., Unele aspecte ale evoluţiei depresiunii Predobrogene în Prepaleozoi. Materialele simpozionului jubiliar internaţional „Mediul şi Dezvoltarea durabilă”, Chişinău, pp. 168-172.