Institutul de Geologie şi Seismologie

Laboratorul Acţiuni Seismice

1. Directii de cercetare:

  • Аctiuni seismice ale cutremurelor de pamint carpatiene;
  • Proprietatile seismice ale paminturilor teritoriului RM;
  • Perfectionarea metodelor de microzonare seismice;
  • Riscul seismic (regional si local).

2. Rezultate importante:

  • Metoda interpretarii cimpurilor ondulare in baza particularitatilor polarizarii undelor seismice;
  • Metoda interpretarii cantitative a cimpurilor macroseismice;
  • Intensitatea seismica in dependenta de parametrii principali ai solurilor);
  • Particularitatile componentei spectrale ale cutremurelor carpatiene;
  • Metoda microzonarii seismice in conditiile specifice regionale;
  • Microzonarea seismica a centrelor dens populate si importante din punct de vedere economic ale Republicii Moldova (Chisinau, Cahul, Bender, Cadir-Lunga, Leova);
  • Amplificarea dinamica regionala;
  • Perfectionarea Normativului MD CН и П 2-7-82, ce reglamenteaza proiectarea si constructia seismorezistenta in Republica Moldova.

3. Activitatea stiintifico-aplicativa

  • Microzonare seismica a teritoriilor localitatilor urbane, terenurilor de constructii de importanta deosebita;
  • Determinarea seismicitatii terenurilor de constructii, amplasate pe terenuri cu conditii geotehnice complicate;
  • Recomandari in scopul minimizarii influentei exploziilor in carierele industriale asupra constructiilor;
  • Masurari ale amplitudelor undelor seismice si vibratiilor de diferite provenente, localizatia surselor lor;
  • Determinarea caracteristicilor dinamice ale constructiilor de diferite categorii, podurilor si a.

4. Colaboratori

# Name Title, position Phone # Email
1 Alcaz Vasile PhD, Head of the Laboratory 72.36.08 [email protected]
2 Zaicenco Anton PhD, Senior Researcher 72.36.08 [email protected]
3 Sandu Ilie Researcher 73-90-20  
4 Burtiev Rasid PhD, Senior Researcher 73-90-20  
5 Isicico Eugen Researcher 72.36.08  

Publicatii (1993-2003)

  • Р. Буртиев (2003). Скоростное строение верхней мантии Румынии и сопредельной территории, Analele ATIC, Evrica, p.102-109.
  • Р. Буртиев (2003). Оценка максимальной магнитуды землетрясений очага Вранча по статистике экстремальных значений. Analele ATIC, Evrica, 2003, p.110-117.
  • V.Alcaz, A.Zaicenco, (2002) Project of Seismic Risk Extimation and Disaster Mitigation of Kishinev City. "Geology", v.23, Kiev, pp.17-19.4. A.Drumea, V.Alcaz, A.Zaicenco, (2001). Behavior During Strong Vrancea Earthquakers of Vulnerable Buildings in Republic of Moldova. In: Lungu, T Saito (editors). Earthquake Hazard and Countermeasures for Existing Fragile Buildings. Bucharest, Romania, 2001, pp.267-270.
  • A.Drumea, V.Alcaz, A.Zaicenco, (2001). Behavior During Strong Vrancea Earthquakers of Vulnerable Buildings in Republic of Moldova. In: Lungu, T Saito (editors). Earthquake Hazard and Countermeasures for Existing Fragile Buildings. Bucharest, Romania, 2001, pp.267-270.
  • A.Zaicenco & V.Alcaz, (2001). Seismic Test On a 16-Storez Cast in Place R/C Building, and Stochastic Simulation Results. The Structural Design of Tall Buildings, 10, pp.69-77.
  • V.Alcaz, (1999). Influence of Local Soil Conditions on Earthquake Motion in the Territory of Moldova Republic. In: Vrancea Earthquakers: Tectonics, Hazard and Risk Mitigation. Ed.: F.Wenzel, D.Lungu, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/ London, p.187-195.
  • V.Alcaz, A.Zaicenco, (1999). Spatial Correlation Between Level of Water Table and Damage of Buildings After 1986 Vrancea Earthquake in Kishinev Using GIS. Proceedings of DACH-tagging Conference, Berlin, pp.145-150.
  • A.Roman, V.Shumila and al. (1998). European Macroseismic scale. Editor G.Gruntal Conseil de l,Europe, Cahiers du Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie. Vol. 15, Luxemburg.
  • A.Roman, V.Alcaz (1996). Peculiarities of Ground Seismic Reaction in Kishinev, Moldova. In: Earthquake Hazard and Risk. Ed.: F.Wenzel, D.Lungu, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston/ London, p.281-287.
  • Штейнберг В., Сакс М., Ф. Аптикаев, В. Алказ и др. (1993). Методы оценки сейсмических воздействий. В кн: Вопросы инженерной сейсмологии, 34, Наука, Москва, сс.5-93.
  • A.Капчеля, V.Алказ (1993) и др. Оценка современного состояния геологической среды; В кн.: Кишинев Эколого-географические проблемы, Кишинев, Штиинца, 1993 с.43-56.