Institutul de Geologie şi Seismologie

Noua componenţa Consiliului Ştiinţific al IGS

La adunarea generală a colaboratorilor ştiinţifici al IGS din 10 februarie 2016, a fost ales Consiliul Ştiinţific al IGS în nouă componenţă:

 1. Alcaz Vasile -  dr. hab., directorul IGS al AŞM, preşedinte al Consiliului Ştiinţific;
 2. Nicoara Igor - dr. vicedirectorul al Institutului, membru al Consiliului Ştiinţific;
 3. Mogorici Cristina - secretarul ştiinţific al IGS al AŞM, președinte consiliului tinerilor savanți, secretar Consiliului Ştiinţific;
 4. Moraru Constantin - dr. hab. şef de laborator „Hidrogeologie”, membru al Consiliului Ştiinţific;
 5. Ghinsari Victoria - dr. șef de laborator „Seismologie”, membru al Consiliului Ştiinţific;
 6. Stepanenco Nila - dr. cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;
 7. Arnaut Nicolae - dr. cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;
 8. Bolotin Oleg - dr. cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;
 9. Ciobotaru Valerian - dr. șef de laborator „Geologie regională”, membru al Consiliului Ştiinţific;
 10. Burtiev Raşid - dr.cercetător ştiinţific coordonator, membru al Consiliului Ştiinţific;
 11. Ilieş Ion - şef Centru Seismologie Experimewntală, președinte comitetului sindical, membru al Consiliului Ştiinţific;
 12. Neaga Vasile - cercetător ştiinţific, membru al Consiliului Ştiinţific;
 13. Jalalite Ghene - cercetător ştiinţific, membru al Consiliului Ştiinţific;
 14. Bogdevici Oleg - șef de laborator „Geochimia apelor” al Institutului de Chimie AȘM, membru al Consiliului Științific; 
 15. Sîrodoev Ghenadie - dr. şef de laborator al Institutului de Geografie AŞM, membru al Consiliului Ştiinţific.