Institutul de Geologie şi Seismologie

2010 nr. 1

 1. Буртиев Р.З. О статистической связи сейсмической активности Балканских сейсмических зон
 2. Алказ В.Г., Исичко Е.С., Гинсарь В.Н. Методические аспекты и результаты оценки сейсмического риска на территории г.Кишинёва
 3. Золотков А.С. Нормирование сейсмического монолитного домостроения в Молдове
 4. Илиеш И.И., Степаненко Н.Я., Симонова Н.А., Алексеев И.В. Сейсмичность Карпат по наблюдениям на станциях Молдовы в 2009
 5. Codreanu I. Caracteristicile morfometrice ale bazinului rîului Răut şi rolul acestora în evidenşierea modificărilor de mediu în secolul XX
 6. Алексеев В.Е., Чербарь В.В., Бургеля А.Н., Варламов Е.Б. Элювиальный процесс и гипергенная геохимическая трансформация силикатной части покровных отложений водоразделов Молдовы
 7. Volontir N. Impactul fluctuaţiilor climatice asupra vegetaţiei în limitele interfluviului Nistru-Prut în Holocen
 8. Sandu I- Sinteză asupra dinamicii şi dimensionalităţilor modelului tectonic al pământului.
 9. Pîslari R. Analiza normativelor şi standardelor de mediu în Republica Moldova
 10. Sandu I., Zaicenco A. Azimutul, distanţa epicentrală şi eroarea acestor parametri în contextul mecanismului focal
 11. Mogorici C. Analiza morfostructurală a unui sector din partea de nord a Republicii Moldova